Dienstverlening

Bij Arie van der Vliet Administratieve Diensten kunt u terecht voor de volgende vormen van dienstverlening:

Belastingaangifte

Voor zowel particulieren als ondernemers worden belastingaangiften verzorgd. Naast de aangifte voor de inkomstenbelasting wordt dan ook gekeken naar toeslagen zoals zorg- en huurtoeslag. Particulieren kunnen op afspraak bij mij terecht. De aangifte wordt dan besproken, er worden afspraken gemaakt over de afhandeling.

Het verzorgen van de aangiftes voor ondernemers (omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting) vormt uiteraard een onderdeel van de totale dienstverlening.

Financiële adviezen

Ondernemers, particulieren, verenigingen, stichtingen en culturele instellingen kunnen bij mij terecht voor adviezen op financieel gebied. Hierbij valt ondermeer te denken aan het opstellen van een ondernemersplan, het opstellen van een begroting voor startende ondernemers of het verzorgen van subsidieaanvragen.

Particulieren kunnen bijgestaan worden bij het opstellen van een testament of bij andere financiële aangelegenheden.

Jaarrekening

Verenigingen, stichtingen, culturele instellingen en ondernemers kunnen bij mij terecht voor het laten samenstellen van de jaarrekening. De gegevens die hiervoor nodig zijn kunnen worden aangeleverd, of worden ontleend aan de verwerkte financiële administratie op één van de door mij gebruikte administratiepakketten. Deze jaarrekening vormt dan het uitgangspunt voor de in te dienen fiscale aangiftes.

Financiële dienstverlening

De financiële dienstverlening heeft betrekking op de complete administratie (in voorkomende gevallen ook de salarisadministratie) van onze opdrachtgevers. Alle gegevens (inkoop, verkoop, kas en bank) worden verwerkt via één van de bij mij in gebruik zijnde administratiepakketten. Deze administratie vormt dan weer de basis voor de op te stellen jaarrekening. Relaties kunnen, indien zij dat wensen, zelf de administratie online verwerken in het administratiepakket.